Σημαντικές πληροφορίες

Τιμή 1 φιαλιδίου «Vidatox»: 119 ευρώ

Για τη Ρουμανία και την Ελλάδα σε περίπτωση παράδοσης σε προκαθορισμένη διεύθυνση προστίθενται και 10 ευρώ για την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Για να παραγγείλετα «Vidatox» είναι απαραίτητο /αφορά μόνο τις χώρες της ΕΕ/:

να αναφέρετε διεύθυνση /οικισμός, οδός, αριθμός, συνοικία κλπ./

όνομα του παραλήπτη

αριθμός τηλεφώνου /για επικοινωνία με τον κούριερ, που θα σας φέρει το πακέτο/

Η πληρωμή πραγματοποιείται

για τη Ρουμανία και την Ελλάδα –η πληρωμή πραγματοποιείται κατά τη στιγμή παραλαβής του πακέτου.

για τις άλλες χώρες – με εκ των προτέρων αποσαφήνιση για τον τρόπο πληρωμής μέσω τραπέζης.